Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej

1. Zasady ogólne

Właścicielem strony umieszczonej pod domeną www.regnum.pl jest firma REGNUM s.c. z siedzibą przy ul. Boruty 2a, 03-769 Warszawa.
Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad jej użytkowania.
Strona jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianą dekoracją wnętrz oraz kwiaciarnie i herbaciarnie.
Zakupów produktów znajdujących się na stronie można dokonywać TYLKO w celu ich dalszej odsprzedaży lub dekoracji wnętrz hoteli i restauracji.
Informacje i ceny umieszczone na stronie www.regnum.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
REGNUM nie gwarantuje nieprzerwanego charakteru dostępu do niniejszej witryny, braku zakłóceń ani braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Zmiany na niniejszej stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili, poprzez aktualizację publikowanych danych, mogą one obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. W przypadku zmiany niniejszych zasad regulujących funkcjonowanie strony, korzystanie z witryny oznacza akceptację każdorazowo zmienionych warunków.
Rejestracja na stronie oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie przez naszą firmę informacji reklamowych (informację dotyczących nowych dostaw, promocji).
Jeśli nie będą Państwo chcieli otrzymywać takich informacji prosimy o e-maila na adres info@regnum.pl

2. Rejestracja

Podstawowym warunkiem korzystania i m.in. sporządzania zamówień przez stronę internetową firmy REGNUM s.c., jest rejestracja nowego klienta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://www.regnum.pl
Dostęp po zarejestrowaniu do hurtowni internetowej nie jest automatyczny.
Należy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich lub umyślne wypełnienie ich błędnie będzie uważane za odstąpienie od rejestracji. Po dokonaniu rejestracji należy przesłać do firmy REGNUM dokumenty firmy (Regon, NIP, KRS bądź Wpis do ewidencji działalności gospodarczej) pocztą elektroniczną na adres info@regnum.pl.
Weryfikacja kontrahenta trwa od 1 do 3 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji i aktywacji konta poinformujemy drogą mailową. Jednocześnie przypominamy, że dostęp do platformy hurtowej mają tylko firmy związane z branżą dekoracji wnętrz.
Sklepy stacjonarne i sklepy internetowe sprzedające wyłącznie przez własną stronę WWW nie muszą podpisywać umowy z firmą REGNUM s.c.
Firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową przez Internet korzystające ze strony http://allegro.pl/ zobowiązane są do podpisania dodatkowej umowy z firmą REGNUM s.c., która zawiera dodatkowe wymogi sprzedaży.
Firmy zainteresowane sprzedażą na http://allegro.pl/ proszone są o przesłanie NICKU w celu dodatkowej weryfikacji firmy.
Właściciel strony, zaznacza że, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź informacji użytkowników o nowościach, zmianach, promocjach i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Zamówienia

Przedmiotem zamówień są artykuły dekoracyjne, których zdjęcia lub grafiki są umieszczone na stronie www.regnum.pl. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. W hurtowni REGNUM minimum zamówienia na towary wysyłane kurierem wynosi 500zł netto (nie dotyczy to zakupów odbieranych na miejscu); nie ma minimalnych ilości z wyłączeniem produktów, które pakowane są w komplety, oraz minimalna ilość serwetek to 3 paczki ze wzoru, jeżeli nie obowiązuje inna umowa z kontrahentem. Firma REGNUM zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki, jeżeli wartość wystawionej faktury będzie wynosiła powyżej 1200zł netto na terenie Polski. Przy mniejszych zamówieniach koszty transportu pokrywa kupujący. Klient ma możliwość skorzystania z kurierów, z których korzysta firma REGNUM, bądź może wezwać preferowanego przez siebie przewoźnika lub odebrać towar osobiście na miejscu. Zamówienia można sporządzać bezpośrednio na stronie internetowej (oczywiście po zalogowaniu). Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący ilości, ceny lub zdjęcia. Informujemy jednocześnie, że na stronie mogą pojawiać się błędy dotyczące cen, które należy zgłosić po otrzymaniu FV.

4. Reklamacje

  1. Reklamacje ilościowe, należy zgłaszać do 3dni od daty dostawy.
  2. W przypadku dostawy towaru przez kuriera, należy sprawdzić, czy paczka nie została uszkodzona, a towar w niej jest w całoci. W przypadku uszkodzenia należy spisać protokół przy kurierze, a kurier ma obowiązek poczekać.
  3. Reklamacje jakościowe, należy zgłaszać do 30 dni od daty dostawy.
  4. Towar uszkodzony, zostanie wymieniony na wolny od wad (lub zostanie wystawiona korekta FV), na podstawie uprzedniej weryfikacji przysłanego zdjęcia z zaznaczeniem widocznego uszkodzenia produktu.
  5. Reklamacje z dokładnym opisem oraz zdjęciem, należy przesyłać na adres: reklamacje@regnum.pl
  6. Towar uszkodzony należy pozostawić do momentu uwzględnienia reklamacji (w niektórych przypadkach towar będzie odebrany/dostarczony do siedziby naszej firmy wraz ze specyfikacją wyszczególniając reklamowane produkty).
  7. W przypadku braku towaru na wymianę i po uwzględnieniu reklamacji, zostanie wystawiony dokument korekty.
  8. Termin rozpatrzenia reklamacji do 15 dni roboczych.

W przypadku uznania zasadności reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca.

5. Ochrona własności intelektualnej

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada firma Regnum oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów na stronie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną. Materiały i dokumenty umieszczone w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej wynikającej z ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. : Prawo własności przemysłowej oraz innych stosownych przepisów prawa. Korzystanie z tych materiałów i dokumentów bez zgody firmy Regnum może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

6. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji pomiędzy firmą Regnum, a Kupującymi, strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia sprawa zostanie oddana sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego. Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
Strona wykorzystuje pliki cookies, więc jeli nie zgadasz się na to, opuść stronę: Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej skąd informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoci dostępne na stronach internetowych Serwisu.